Wat is Cultuurtafel Noord?
Cultuurtafel Noord (CTN) is een coöperatie bestaande uit organisaties en individuen die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur in Amsterdam Noord. Op dit moment zijn er 58 leden van verschillende kunstdisciplines: theater, dans, muziek, film, beeldende kunst, kunsteducatie, podia en broedplaatsen.

De coöperatie
● heeft een bestuur bestaande uit mensen met veel (bestuurlijke) ervaring, kennis en een relevant netwerk
● heeft een coördinator die de leden op de hoogte houdt, bijeenkomsten organiseert en waar nodig ondersteunt
● fungeert als spreekbuis naar de (lokale) overheid, bedrijven en grote evenementen
● zorgt ervoor dat de culturele organisaties van Amsterdam Noord elkaar makkelijk kunnen vinden en contact kunnen leggen
● zorgt ervoor dat de culturele organisaties van Amsterdam Noord zich kunnen verenigen, elkaar kunnen versterken en gezamenlijk activiteiten kunnen ontwikkelen
● heeft als doelstelling Amsterdam Noord cultureel sterker en toegankelijk te maken voor alle bewoners van Noord
● beheert de Noordagenda: de Uitagenda van Noord

De Cultuurtafel heeft als taak de belangen van haar leden te behartigen. Dit gebeurt onder andere:
● door het bevorderen van samenwerking op het gebied van sponsoring, fondsenwerving, programmering, marketing en promotie
● door het bieden van een platform voor culturele activiteiten, talentontwikkeling, educatie, ontmoeting, verbinding, vernieuwing en uitwisseling

Bijeenkomsten
Eens in de 3 maanden komen alle leden bij elkaar. Tijdens de informele bijeenkomst worden actuele ontwikkelingen, kansen en knelpunten besproken en stellen nieuwe leden zich voor. Er is een kort blokje met nieuws van het bestuur en daarna zijn er thematafels. Tijdens de thematafels is de bar open en kunnen mensen met een drankje in subgroepen over een specifiek thema brainstormen. Rond 17:15 doen we een plenaire terugkoppeling. Tot slot is er een informele netwerkborrel.

Soms worden er voor de ledenbijeenkomsten externe sprekers uitgenodigd.

Het bestuur vergadert eens in de 6 weken.

Ledenbijeenkomsten 2024 – 15:45 inloop, 16:00 start

Donderdag 14 maart
Dinsdag 14 mei
Dinsdag 10 september
Donderdag 28 november

De uitnodiging met de locatie wordt twee weken van tevoren naar de leden gemaild. Wil je op de mailinglijst? Stuur een mailtje naar cultuurtafelnoord@gmail.com.

Contributie
De coöperatie wordt door middel van een jaarlijkse contributie van de leden gefinancierd. De hoogte van de contributie is gebaseerd op de grootte van de organisatie en de jaaromzet en wordt bepaald door het bestuur. Er zijn zes tariefgroepen: € 34,65 /€ 57,75/ € 173,25 / € 404,25 / € 635,25 / € 1010,65 (alle bedragen zijn exclusief btw). De coördinator stuurt jaarlijks een factuur aan het begin van het jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap wordt opgezegd. Dit kan per e-mail. Voor meer informatie en aanmeldingen: cultuurtafelnoord@gmail.com.