Hans Gerson – Voorzitter

Willy Smits – Penningmeester en bestuurslid (Zamenhofstraat)

Arthur Kneepkens – Algemeen bestuurslid (Theaterstraat)

Tim Vermeulen – Algemeen bestuurslid (NDSM-werf)

Eric de Ruijter – Algemeen bestuurslid (Parels voor de Zwijnen)