Hans Gerson – Voorzitter

Michiel de Rooij – Penningmeester (EYE Filmmuseum)

Willy Smits – Algemeen bestuurslid (Zamenhofstraat)

Arthur Kneepkens – Algemeen bestuurslid (Theaterstraat)

Luca Rezzolla – Algemeen bestuurslid (Breed Art Studios)

Tanja Karreman – Algemeen bestuurslid (Nieuw Dakota)