Algemeen bestuur

Patty Muller – Algemeen bestuurslid (Modestraat)

Arthur Kneepkens – Algemeen bestuurslid (Theaterstraat)

Dagelijks bestuur

Tim Vermeulen – bestuurslid (NDSM-werf)

Ellis Kat – bestuurslid (Nieuw Dakota)

Saskia Noordhuis – bestuurslid (Noordje)