Willy Felice – Voorzitter (Zamenhofstraat)

Eric de Ruijter – Penningmeester (Parels voor de Zwijnen)

Arthur Kneepkens – Algemeen bestuurslid (Theaterstraat)

Tim Vermeulen – Algemeen bestuurslid (NDSM-werf)