De Cultuurtafel Noord is er voor en door alle culturele organisaties die Amsterdam Noord rijk is. De Cultuurtafel wil zich sterk maken voor een bloeiend cultureel leven in Amsterdam Noord waar zowel inwoners van noord als Amsterdammers maar ook bezoekers van buiten Amsterdam zich thuis voelen en zij iets beleven wat zij spannend, leuk en inspirerend vinden.

Op cultureel gebied is Amsterdam Noord zich de laatste jaren enorm aan het ontwikkelen. Was dit stadsdeel er vooral om te wonen en te werken, nu zie je steeds meer mensen die het gaan ontdekken als nieuw en spannend uitgaansgebied. Dat is goed voor het stadsdeel, voor de mensen, voor de bedrijven, voor de sfeer.

De Cultuurtafel bestaat uit organisaties van alle kunstdisciplines: dans, muziek, film, beeldende kunst, kunstopleidingen, podia, broedplaatsen. Er heerst een open en nieuwsgierige sfeer naar elkaar en iedereen volt de noodzaak elkaar te leren kennen, van elkaar te leren, op elkaar af the stemmen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Bijgevoegd vindt u een lijst met de organisaties die lid zijn van de Cultuurtafel. Daarbij ook een lijst van alle organisaties die interesse tonen om lid te worden. Steeds meer culturele organisaties vestigen zich in Noord en zijn geïnteresseerd in de Cultuurtafel. Als culturele organisaties van Noord hebben wij een coöperatie opgericht om elkaar the ontmoeten en elkaar te versterken en daarmee Noord Cultureel steeds sterker op de kaart te zetten. Onder andere is daartoe de Noordagenda ontwikkeld om alle bezoekers van Noord te informeren over wat er cultureel te beleven valt in Noord.

Verder zijn we bezig met de oprichting van het Fonds voor Noord. Hiervoor publiceerden we het Manifest CultuurlabNoord in 2017.